Om järnbrist

Då var vi tillbaka med ytterligare ett inlägg om det minst sagt populära ämnet. Jag säger ”minst sagt” för att låta sarkastisk eftersom det har visat sig vara ett väldigt engagerande tema hos er läsare. De flesta kanske anade sarkasmen innan men man vet aldrig. Man vet verkligen aldrig.

Så, järnbrist. Många har era frågor varit om detta och många ska jag också söka besvara i de kommande veckornas inlägg. Vi börjar och ser vari vi landar. Om du fortsatt saknar svar på din fråga om järnbrist är du välkommen att höra av dig igen. Jag belyser mestadels de mest populära frågorna. Här kommer en sådan:

Hur vet man att man har järnbrist?

Ja, det kan man ju inte riktigt veta förrän man har genomfört ett test som visat på järnbrist. Det är viktigt att man, alldeles oavsett vad man tror att man har, genomför ett legitimt test. På så sätt kan man tillsätta det som tillsättas bör. Förhoppningsvis blir man sedan av med symtomen och mår bättre.

Men järnbrist då. Vi kan väl fastna lite vid frågan om symtom på detta. Det är nämligen en rad olika saker som kan tyda på att man har järnbrist. Vi kan börja med den allra vanligaste:

Man känner sig orkeslös. Det känns som att energinivån är konstant låg och man är tröttare än vanligt. Detta är ett mycket vanligt tecken som nog de flesta som har järnbrist känner igen sig i. Man ska förstås också komma ihåg att trötthet kan vara tecken på många olika saker i kroppen. Underliggande sjukdom eller brist på olika ämnen orsakar så gott som alltid trötthet på ett sätt som inte är normalt.

Om du lider av särskild trötthet kan det bero på järnbrist och därför är det bra att du söker upp vård för att få svar.

En annan sak som ofta orsakas av järnbrist är att personen i fråga kan känna yrsel. Detta kan ofta hänga samman med det faktum att man är trött. Precis som tröttheten så är yrseln också ett symtom som kan tyda på andra saker än just järnbrist. Det kan också vara ett tecken på sjukdom eller brist på andra ämnen.

Att vara yr kan komplicera vardagslivet negativt och därför är det viktigt att göra något åt problemet om det uppstår. Se därför till att kontakta sjukvård om du upplevt onormal yrsel under en tid. Detta rekommenderar jag starkt.

Jag hinner inte komma längre idag men ni är välkomna att fortsatt skicka in frågor om järnbrist! 

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest