Rörinspektion

Lösningar för rörinspektion

http://rörinspektion-stockholm.nu

Bekväma boenden handlar inte bara om det uppenbara. Det finns faktiskt dolda rör som leder avloppsvatten från rum som kök, gästtoaletter eller tvättstugor. Först när systemet inte längre uppfyller sitt syfte blir dess betydelse tydlig. Ett företag baserat i Stockholm-området kan då hjälpa sig som expert på rörrengöring.

Avlopp och rör som kritiska punkter i hushållet

Om rören är blockerade eller systemen är defekta krävs snabb hjälp. För lekmannen avslöjas sällan orsaken till förstoppningen. Endast specialister som kan bedöma situationen exakt och bestämma vad de ska göra hjälper här. Det finns många möjliga lösningar som löser blockeringar eller svårigheter.

Utbudet av tjänster som erbjuds av Pro-rör AB inkluderar inte bara borttagning av blockeringar med vattentryck, utan också rengöring av externa system och lagligt kompatibla tester av systemet för läckor. Fördelen för kunden är att inte bara testet utförs av experten, utan även andra steg utförs från en enda källa. Detta förenklar proceduren och säkerställer att problemet löses snabbare.

Återkommande stopp – kom till botten av problemet

Rengöringsfordon

Ibland kan det hända att stoppet ensam inte räcker för att lösa problemet permanent. Defekta, dolda flaskhalsar och utsatta punkter i systemet leder sedan till förstoppning och motsvarande stress och ilska. Det högpresterande teamet på Pro-rör AB ser därför till att avloppssystemet granskas noggrant med modern rörinspektion.

Här sätts en kamera in i röret så att experten kan se orsakerna till blockeringarna. När man undersöker situationen blir det tydligt om till exempel en renovering behöver genomföras. För att kunna fortsätta kunna agera inom detta område har Pro-rör AB utvidgat sin portfölj med renoveringen och förblir en året runt partner även vid stora problem.

Rengöring

Rengöringsspecialisterna avancerar med moderna spolningsinstallationer med högt tryck och motsvarande teknisk utrustning. Pro-rör AB har kunnat lösa komplexa uppgifter i över 25 år och arbetar dygnet runt, 365 dagar om året. Totalt 16 fordon i serviceområdet och tre kombinerade sug- och spolningsfordon är aktiva i det större Stockholmsområdet, så snabb hjälp garanteras i en nödsituation. Träningsfri renovering av dräneringssystem har också nyligen blivit en del av företagets serviceportfölj. Omfattande utbildade anställda tar hand om punktlig och professionellt erfaren behandling av alla beställningar till rättvis prissättning.

Rörinspektion av en specialist

Om underjordiska avloppsrör läcker kan grundvatten och jord förorenas. I värsta fall, om grundvatten tränger igenom rörledningen, kan rörledningen och de asfalterade vägarna eller vägarna ovanför kollapsa. Fastighetsägare är därför lagligt skyldiga att underhålla sina avloppsrör och att omedelbart stänga läckor. Ett företag baserat i Stockholm-området kan hjälpa till med rehabilitering av rör.

Snabbåtgärd

kamerainspektion

Vid underjordiska avloppsrör inträffar ofta rotinväxt, rörbrott, sprickor i rör, skadade eller förskjutna röranslutningar eller nedre armbågar eller påsar. Denna skada bör åtgärdas så snart som möjligt för att hålla grundvattnet rent. Dessutom kan avgifterna för avloppsvatten och energi sänkas och byggnadsmaterialet förbättras.

Rörlagning

Pro-rör AB är specialisten för felfri lagning av avlopps- och rörsystem med över 30 års erfarenhet. Vi använder lämpligt renoveringsmetod i husanslutningsområdet efter behov. Rörfodringsprocessen används särskilt ofta. Ett impregnerat slangfoder infogas i det skadade röret med inversionsprocessen så att ett nytt plaströr skapas i det befintliga röret. Slutligen öppnas inloppen med en kanalfräsningsrobot. Rörfodringsprocessen erbjuder flera fördelar. Renoveringar kan således utföras snabbt, hållbart och säkert och utan irritation från buller och smuts. Dessutom är trädgården skonas och kostnaderna förblir hanterbara. Processen designades av systerföretaget RÖRex. Rörrenovering har bidragit väsentligt till den fortsatta utvecklingen av processen.

Alla tjänster från en enda leverantör

Vi erbjuder också olika renoveringslösningar som rör-foder, injektionsprocessen eller hattprofilteknologi för skadade inlopp och delvis skada i huvudavloppsområdet samt för axelrenovering. För att kunna fastställa omfattningen av renoveringsåtgärderna undersöks rören eller avloppet först med en kamera. En certifierad konsult tar sedan fram ett hållbart renoveringskoncept. vi arbetar med utvalda, kvalificerade underleverantörer för mindre anläggningsåtgärder i det befintliga ledningsnätet. Läckagetest enligt LR 30-34 tillhör också tjänsterna hos rörrenoveringsspecialisten. Testresultaten levereras digitalt med gränssnitt till alla vanliga lösningar och i pappersform.

De erfarna specialisterna på rörinspektion utför nödvändigt reparationsarbete kring underjordiska avlopps- och rörsystem med den senaste tekniken. Grävlösa processer möjliggör snabbt, billigt och hållbart säkert arbete. Kommuner och städer såväl som arkitektur- och teknikkontor, byggkooperativ, anläggnings- och vägbyggnadsföretag samt företag från industri- och handelssektorn uppskattar och använder leverantörens specialkompetens.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest