Takläggare

Takläggning sedan 1977

Att ha ett tak över huvudet är ett av de grundläggande mänskliga behoven. Men om takläggningen är defekt, vattenskador och isoleringsproblem förstöra komforten i de levande, och byggmaterialet lider avsevärt.

Detta kan också orsaka allvarliga säkerhetsproblem. Nu måste en takmästare utföra det nödvändiga reparationsarbetet på taket så snabbt och så sakkunnigt som möjligt. Som takföretag är vi naturligtvis medlem i takföreningen.

Därför kan du förvänta dig inte bara ett noggrant utförande av alla arbeten av bästa kvalitet, men också en särskilt snabb komplettering av allt takarbete. Naturligtvis är vi lika bekanta med egenskaperna hos varje takform (t.ex. tegeltak eller platt tak) som med de olika egenskaperna hos de material som ska installeras (t.ex. plåt, koppar eller tegel).

Din takläggare … även för speciella krav!

Vår speciella funktion som takläggare i Stockholm finns på kyrktornet, eftersom återställa kyrkan tak är också en av våra specialiteter. Detta är i hög efterfrågan inte bara i Stockholm utan även i Malmö, men varhelst ett skadat tak måste snabbt, säkert och rent förseglas igen.

Vi kontrollerar täthet, värmeisolering egenskaper och integritet tak, takkonstruktion och takfönster på platta tak och gröna tak. Då kan du vara säker på att allt är bra. Eller känna igen ett befintligt behov av åtgärder.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest