VVS

VVS

VVS FÖRETAGET MED ALLT OCH LITE TILL

VÄRMESYSTEM Hur värmepumpar fungerar I princip fungerar värmepumpen som ett kylskåp: samma teknik fast tvärtom. Kylskåpet extraherar värme. Han levererar detta till rummet via lamellerna på baksidan. Värmepumpen extraherar den kalla miljön med värme. Sedan pumpar den dem upp till en temperaturnivå som är tillräcklig för att värma ditt hus. Denna princip fungerar pålitligt på sommaren, vintern, dagen och natten. Även i den frysande kylan får värmepumpen från jord, vatten eller luft fortfarande lika mycket värme som du behöver för uppvärmning. Val av värmekälla Tips: Värmekällan med den högsta temperaturnivån ger högsta möjliga prestationskoefficient och därmed de lägsta värmekostnaderna. Med de befintliga finansieringsprogrammen från EU, federala stater och kommuner kan du minska dina investeringskostnader och därmed din kreditbörda avsevärt. Finansieringsprogrammen är effektiva för miljömedvetna och ekonomiska åtgärder och därmed också för värmepumpvärme. UPPVÄRMNING | SANITÄR värmare VVS företaget i Göteborg hittar övertygande lösningar i alla storlekar, särskilt för komplexa krav. Helt miljövänligt och använder endast högkvalitativa material, alla vanliga processer behärskas professionellt. Naturligtvis gäller VVS-servicekonceptet också här: professionellt, pålitligt och okomplicerat underhåll och reparation – under hela livet. Sanitär Inom området sanitär installation har VVS företaget i Stockholm inte bara utmärkt sig som en kompetent kontakt för större bostads-, kontors- och kommersiella komplex, utan också som en specialist för sofistikerad byggnadsrenovering av äldre byggnader. VVS-experter står för flexibel och perfekt planering och genomförande av hela monteringskvaliteten redan från början. LUFTKONDITIONERING OCH VENTILATIONSSYSTEM Inom området ventilationssystem erbjuder VVS företaget skräddarsydda koncept av alla storlekar. Detta bevisar sin omfattande kompetens inom tekniskt särskilt krävande system som de som skapats för sjukhus, laboratorier eller rena rum. Orderhantering utförs helt i ett integrerat IT-system, från kostnadsberäkningen till planering och fakturering. Konceptet och skapandet av högkvalitativa luftkonditionerings- och ventilationssystem samt ett omfattande servicepaket tillhör VVS tjänster. Ett specialutbildat serviceteam finns tillgängligt för underhålls- och reparationsarbete – kompetent, snabbt och absolut obyråkratiskt. Avancerad luftkonditionering och ventilationsteknik är synonymt med optimal miljöteknik. Till exempel realiserar VVS företaget också skräddarsydda system för värmeåtervinning – naturligtvis i enlighet med gällande miljöskyddsbestämmelser. KYLANLÄGGNINGSKONSTRUKTION Användningen av delade och flerdelade system har blivit standarden för modern luftkonditionering i kontor, kommersiella och bostadshus. Med sin egen kylavdelning utvecklar VVS företaget den individuella lösningen anpassad efter varje kund- och fastighetsbehov . Ett brett utbud av specialkunskaper väntar dig bara i luftkonditionering av stora butiker eller hotell. Från planering till implementering till underhåll – VVS-teamet står till ditt förfogande när som helst. TEKNISK ANLÄGGNINGSHANTERING Från regelbundna funktionstester, till underhåll, inspektion eller nödvändiga reparationer av luftkonditioneringssystem som i serverrum eller ventilationssystem i stora köpcentrum. Med kunskap och driftsberedskap, säkerställer vi teknisk byggverksamhet för våra kunder. VVS företaget utför pålitligt mätförfaranden och tester på ventilations- och luftkonditioneringssystem och enheter i enlighet med respektive hygienkrav.

Läs mer »